Page 11 - Teknorm Teknik Katalog
P. 11

AKRİLİK LEVHALAR                                     10
        Acrylic Sheets                                      YEAR
                                                    limited warranty
                         ÖZELLİKLER / PROPERTIES
                                     TEST METODU  DEĞER   BİRİMLER
                                     TEST METHOD  VALUE    UNITS

                 Yoğunluk                 DIN 53479   1,19    g/cm³
        Fiziksel Özellikler Density
        Physical Properties 23 C Derecede Suyun Emişi
                 Water Absorption in Water Equilibrium,23ºC DIN 53495: A 0,3    %
                 Kopma Sınırındaki Gerilme Direnci
                 Tensile Strength at Break        DIN 53455   >70     MPa
        Mekanik Özellikler  Çekme Katsayısı / Tensile Modulus   DIN 53457   3200     MPa
       Mechanical Properties
                 Darbe Gücü (CHARPY Çentikli Çarpma Deneyi)  ISO 179 1/1eU 20   kJ/m²
                 Impact Strength @ 23 (unnotched charpy)

                 Işık Geçirgenliği - Şeffaf        DIN 5036    92      %
                 Light Transmission Clear
        Optik Özellikler
        Optical Properties Bulanıklık / Haze           ASTM D 1003   0,5     %

                 Kırılma Endeksi (np) / Refractive Index (np) ISO 489 1.491     %

                 Isıl Genleşme Katsayısı         DIN 53752   70    m/m.K X 10 -6
                 Coefficient of Thermal Expansion
        Termal Özellik  Isı İletkenliği / Thermal Conductivity  DIN 52612   0,19    W/m.K
        Thermal Properties
                 Azami Devamlı Servis Sıcaklığı             80      ºC
                 Maximum Continuous Service Temperature



             TEMEL FAYDALARI / MAIN BENEFITS
     • 3 mm Şeffaf renkte %92 Işık Geçirgenliği • Up to 92% light transmission (3 mm clear)
     • İyi ışık dağıtımı (opak)   • Good light diffusion (opal)
     • Mükemmel Biçimleme      • Excellent thermoforming capabilities
     • Montaj Kollığı        • Easy to mount
     • Çizilmeye oldukça dayanıklı, çizikler   • Good scratch resistance, polishing removes
      cilalama ile giderilebilmektedir   scratches easily
     • UV dengeli          • UV stable
     • Hava Şartlarına ve Yüksek Sıcaklığa Çok   • Outstanding weatherability & resistance to
      İyi Dayanıklılık        high temperatures
     • Cama göre çok daha hafif   • Weight savings over glass
     • İyi Isı Koruma        • Good thermal insulation
     • Çok iyi parlaklık      • High gloss finish
     • Çoğu aşındırıcı malzeme ile reaksiyona girmez • Inert to many corrosive materials
     • Belli bir minimum yarı çapta soğuk   • Can be cold curved to certain minimum
      bükülebilir          radius
     • Darbeye çok dayanıklı    • High break resistance
     • Limitli 10 Yıl Garanti    • Limited 10 year warranty


          KIRILMAYA KARŞI DİRENÇ                  IŞIK DAĞILIMI
          RESISTANCE AGAINST CRACKING                DIFFUSE REFLECTION


         DOĞAL ŞARTLARA DAYANIKLILIK                IR (Kızılötesi) IŞINLARINI ENGELLEME
         PROTECTION AGAINST NATURAL CONDITIONS           BLOCKING THE IR
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16