Page 2 - Teknorm Teknik Katalog
P. 2

POLYBRIGHT POLİKARBONAT LEVHALAR                              10
       POLYBRIGHT Polycarbonate Sheets                              YEAR
                                                    limited warranty
                  SPESİFİKASYONLAR / SPECIFICATIONS

       Tipik Özellikler / Typical Properties Birimler / Unit  Değerler / Value Test Metodu / Test Method
                           GENEL / GENERAL
           Yoğunluk / Density        gm/cc         1.2        ASTM D 792
         Yanabilirlik / Flammability     mm          1.48        UL 94
         Oksijen Endeksi / Oxygen Index     %          28        ASTM D 2863
         Su Emme / Water Absorption       %         < 0.45       ASTM D 570
                          MEKANİK / MECHANICAL
        Akma Sınırındaki Gerilme Direnci /
          Tensile Strength at Yield      Mpa         60        ASTM D 638
        Kopma Sınırındaki Gerilme Direnci /
          Tensile Strength at Break      Mpa         70        ASTM D 638
        Akmada Uzama / Elongation at Yield    %          6        ASTM D 638
       Kopma Uzaması / Elongation at Break    %          125        ASTM D 638
        Çekme Katsayısı / Tensile Modulus    Mpa         2400        ASTM D 638
        Eğilme Dayanımı / Flexural Strength   Mpa         100        ASTM D 790
        Yüzey Aşınması / Taber Abrasion  mg/1000 cycles      10        ASTM D 1044
      Charpy Çentikli Çarpma / Charpy Impact Notched kj/m²      40        ASTM D 256
       Izod Çentikli Çarpma / Izod Impact Notched kj/m²       75        ASTM D 256A
        Darbe Direnci / Impact Resistance   joules        72        ASTM F 736
                           ISIL / THERMAL
      Vicat Yumuşama Noktası / Vicat Softening Point ºC        148        ASTM D 1525
     Isıda Eğilme Sıcaklığı / Heat Deflection Temperature ºC     132        ASTM D 648
       Termik Endeks - Elektriksel Özellikler /
        Thermal Index-Electrical Properties  ºC          100        UL 746B
       Termik Endeks - Mekaniksel Özellikler / ºC         120        UL 746B
        Thermal Index-Mechanical Properties
        Doğrusal Isıl Genleşme Katsayısı /
       Coefficient of Linear Thermal Expansion mm/m ºC       0,065       ASTM D 696
          Çekme Payı / Shrinkage       %          <3         BSEN ISO
                     ELEKTRİKSEL VE IŞINSAL / ELECTRICAL & OPTICAL
       Hacimsel Özdirenç / Volume Resistivity Ohm.cm       >1.E+15       ASTM D 257
       Dielectric Kuvveti / Dielectric Strength kv/mm       30        ASTM D 149
      Güç Kaybı Katsayısı / Dissipation Factor 1 MHz         0.01       ASTM D 150
        Işık Geçirgenliği / Light Transmission %          >85        ASTM D 1003
           Bulanıklık / Haze         %          <1        ASTM D 1003
       Kırılma Göstergesi / Refractive Index             1.59       ASTM D 542
                          KİMYASAL / CHEMICAL
     - Aseton / Acetone    - Alkol / Alcohol (96%) + Alil Alkol / Allyl Alcohol +Amonyum Klorür / Ammonium Chloride
     x Anilin / Aniline    + Arsenik / Arsenic Acid - Amonyak / Ammonia (25%) x Aldehid / Aldehyde
     x Benzin / Benzine    - Benzen / Benzene    - Brom Buharları / Bromine Vapors x Klorin Buharları / Chlorine Vapors
     + Krom Asit %20 / Chromium Acid (20%) + Ester / Ester x Florin Buharları / Fluorine Vapors + Formaldehid / Formaldehyde (10-40%)
     x Gliserin / Glycerine  + Lodin / Lodine     x Heksen / Hexena     + Ketonlar / Ketones
     - Fenol / Phenole     + Lanolin / Lanolin   - Metanol / Methanol   + Su / Water
     - Yakıt Karışımı / Fuel Mixture + Mineral Yağ / Mineral Oil - Sodyum Hidroksit / Sodium Hydroxide - Fosforik Asit / Phosphoric Acid (85%)
     - Tuzruhu / Hydrochloric Acid x Asitler (%20’ye Kadar) / Acids (up to 20%) - Karbon Dört Klorür / Carbon Tetrachloride
                   “+” =değişiklik yok / no change,  “x” =şartlı dayanıklı / conditionally resistant,  “-” =dirençsiz /not resistant
   1   2   3   4   5   6   7